ngcnet-web-development

 

Ο κορμός για την κατασκευή ιστοσελίδων εξαρτάται από την φιλοξενεία. Για αυτό και παρέχουμε τις κορυφαίες και πιο προηγμένες επιλογές φιλοξενείας.

–  Συνεργαζόμαστε με κορυφαία Ελληνικά data center αλλα και με τους κορυφαίους server της Google , όπου μας παρέχει ασφάλεια, ταχύτητα καθώς τόσο τα modification όσο και το ότι βρίσκονται επι Ελληνικό έδαφος ή μέσω CDN από google cloud, λιγοστεύει τo ping για το φόρτωμα της σελίδας σας,

– Παρέχουμε την λειτουργία Dynamic cache στην υπηρεσία Hosting για δυναμικές σελίδες, όπου και δεν παρεμποδίζεται η γρήγορη φόρτωση της ιστοσελίδας με περιεχόμενο δυναμικών διαφημίσεων ή δυναμικών αντικειμένων.

– File-Based Caching δημιουργείται static HTML αρχείο για να φορτώνει αστραπιαία η κάθε σελίδα για επαναλαμβανόμενο χρήστη, δημιουργώντας αρχείο στην λίστα του φυλλομετρητή του

– Επαναχρησιμοποιείται η Memcached για queries προς την database, λιγότεροι πόροι, αυξημένη απόδοση

– Προσαρμόζουμε ένα από τα καλύτερα CDN σε όλο το διαδίκτυο ανάλογα το project. Δεν προσαρμόζουμε cdn που φιλοξενεί απομακρυσμένη υποστήριξη για την Ελλάδα

– Εφαρμόζουμε όλα τα προγράμματα για την βελτίωση ταχύτητας της σελίδας σας όπως Cache, browser cache, minify css js html, webp-συμπίεση φωτογραφιών & αρχείων, preload,

– Ρυθμίζουμε, επιλέγουμε, απενεργοποιούμε λειτουργίες σχετικά με τις γραμματοσειρές, όπου και είναι η πληγή στους περισσότερους ιστότοπους για το αργό φόρτωμα της σελίδας. Εϊτε σε λιγότερα requests, είτε τα εκτελούμε ως swap,  είτε φιλοξενούμε τα google fonts στον server μας, είτε λιγοστεύουμε τα requests, είτε δεν επιλέγουμε google fonts ανάλογα με τις απαιτήσεις του project κλπ…

– Καθαρισμός και απενεργοποίηση για κάθε σελίδα ξεχωριστά απενεργοποιώντας ότι δεν χρειάζεται να τρέξει (plugin,css,js,html,scripts κλπ) σε κάθε σελίδα ξεχωριστά.

– Τεχνικές δικτύου όπου αυξάνουν έως και 300% τη ταχύτητα φόρτωσης,

– Αστραπιαία ανοίγει η σελίδα σας καθώς οι φωτογραφίες φορτώνουν ομοιόμορφα και ύστερα από την προβολή της σελίδας σας κυρίως με την εφαρμογή του lazy load Gzip και συμπίεση αρχείων, αλλα και τεχνικές μέσω js.

Defer js όπου χρειάζεται, async όπου χρονικά χρειάζεται πολύ Βασικό καθώς όλες οι σελίδες έχουν σχετικά μεγάλα αρχεία js όπου και ειναι ο πρωταρχικός λόγος καθυστέρησης για την φόρτωση της σελίδας,  όπως και αντίστοιχη παραμετροποίηση σε αρχεία css , με διαφορετική διαχείρηση-cache στα inline css αρχεία.

– Είτε με την τεχνολογία dns rοund robin που πρώτοι εφαρμόσαμε  Ελλάδα, μετά το facebook διεθνώς, όπου κυρίως απευθύνεται σε κοινωνικά δίκτυα, είτε για απλές σελίδα και eshop διαθέτουμε την εφαρμογή να φορτώνονται οι φωτογραφίες και τα βίντεο media σε ανεξάρτητο server τόσο για θέμα ταχύτητας όσο και ασφάλειας της database.

– Απενεργοποιούμε το οτιδήποτε άχρηστο σε όλα τα CMS ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ! (wordpress/woo-magento-Presta, DRUPAL κλπ) που επιβραδύνουν την ταχύτητα. Κάτι που χρειάζεται εξειδίκευση και εμπειρία για να εφαρμοστεί σε κάθε cms ξεχωριστά.

– Ρυθμίζουμε τα όποια requests για όποια εφαρμογή-λειτουργία, όπως 1 chat μπορεί να δώσει 10 ή και 20 requests το λεπτό, επιβραδύνοντας τη λειτουργία του server και της σελίδας σας, πολύ σημαντικό σε σελίδες με αυξημένους χρήστες ή απλά έχουν απαιτήσεις, καθώς μειώνουμε τους πόρους (ρύθμιση swap) με λιγότερα requests αλλα και με τεχνικές και εφαρμογές που δεν αυξάνουν τους πόρους. Αντίστοιχα παραμετροποιούμε κάθε εφαρμογή κάθετί που βρίσκεται εντός του ιστότοπου

– Οι αποδείξεις για την απόδοση φαίνονται τόσο κατα την πλοήγηση όσο και από πλατφόρμες μετρήσεων όπως gtmetrix και google page webpagespeed, αν και οι μετρήσεις αυτές είναι ανάλογες στο μέγεθος της σελίδας αλλα και γενικότερα σχετικές.

– καθαρισμός της database (σύμφωνα με χρονική συχνότητα – cron job)όπως και αντίστοιχες μικρορυθμίσεις που διατηρούν στο μέγιστο την σταθερότητα της γρήγορης φόρτωσης.

Παρέχουμε – Πληρούμε όλα τα παρακάτω στην κατασκευή ιστοσελίδας ώστε να υπάρχει άρτια λειτουργία

 

Enable text compression FCP LCP
Use a Content Delivery Network (CDN)
Use a <meta name=”viewport”> tag with width or initial-scale TBT
Use video formats for animated content LCP
Use passive listeners to improve scrolling performance (σε πλατφόρμες
Don’t lazy load Largest Contentful Paint image
Avoid multiple page redirects FCP LCP
Efficiently encode images
Ensure text remains visible during webfont load FCP LCP
Preconnect to required origins FCP LCP
Avoid document.write()
Preload Largest Contentful Paint image LCP
Avoid serving legacy JavaScript to modern browsers TBT
Minify CSS FCP LCP
Enable Keep-Alive FCP LCP
Minify JavaScript FCP LCP
Avoid unload event listeners
Remove duplicate modules in JavaScript bundles TBT
Combine images using CSS sprites FCP LCP
Preload key requests FCP LCP
Lazy load third-party resources with facades TBT
Use HTTP/2 for all resources

Serve images in next-gen formats

Brotli compression

Enhanced HTTP/2 – HTTP/3 (with QUIC)

Set the correct “Browser Cache TTL”

Always Online