Έχουμε αναλάβει την δημιουργία και υποστήριξη σε αρκετά ιντερνετ καφέ όπως και αυτό που δημιουργήσαμε με την ομάδα μας, του ngcnet στη Σαλαμίνα , ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η υποστήριξη των λογισμικών, clients και server, server παιχνιδιών και γενικά όλο το project έγινε από την ομάδα μας.

 

Έχουμε προσφέρει τις υπηρεσίες μας και σε τοπικά ιντερνετ καφέ, τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε e-business και λόγισμικών, αλλα και σε αλύσίδες όπως στο Inspot σε 3 μεγάλα καταστήματά του.

 

MINOLTA DIGITAL CAMERA