ιστοσελίδες τράπεζα πειραιώς

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – INTERACTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – MARKETING  ΙΤ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

Προσφέραμε υπηρεσίες netmetering-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – marketing-Παρουσίαση καθώς και τηλεμετρία. Όλα τα δεδομένα-προϊόντα έχουν γίνει μελέτη από το τμήμα IT της NGCNET για την εταιρεία ecolutions που ήταν ανάδοχος του έργου. Aναλάβαμε και την εγκατάσταση-οργάνωση των καταστημάτων για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών καθώς και την απομακρυσμένη διαχείριση-τηλεμετρία. Οι υπηρεσίες μας συμπεριλάμβαναν την αξιοπιστία της εταιρείας μας καθώς ήταν σημαντικό η ασφάλεια της τράπεζας για τα δεδομένα του συστήματος καθώς και για τα διαδικτυακά δεδομένα-εφαρμογές που έπρεπε να υπάρχει η προστασία και το μέγιστο της ασφάλειας κυρίως για τα δεδομένα απομακρυσμένης διαχείρισης.

Ενδεικτική παρουσίαση που κατασκευάσαμε και προσφέραμε τις υπηρεσίες μας για την υλοποίηση του έργου :

πατήστε εδώ